Natalia NOWAK

The family of Natalia Nowak of Edmonton is deeply saddened to announce her passing on May 15 2023, at the age of 89.  A beloved mother, sister and grandmother.

Natalia will be lovingly remembered by her surviving family in Canada and Poland and her name will be cherished during family occasions and reunions.

She was predeceased by her loving husband Józef Nowak, son Konrad, sisters Maryla and Krystyna and parents Marianna and Michał Dulas.

Natalia spent most of her life in Poland where she was working as a mid-wife, assisting hundreds of women in nurturing new life. She enjoyed simple things in life and was eager to discover new cultures and new places. After the loss of her beloved husband she joined her two sons for a new journey in Canada. She will be remembered for her practical approach to life, love for travels, great cooking skills and contributions to our family success.

We are grateful that Natalia was able to enjoy meaningful life. Time has come to say final goodbye as Natalia joins our ancestors.

Private memorial service at Our Lady Queen of Poland church followed by a committal service at RoseHill Cemetery will commence on May 27th at 10 a.m.

 

Rodzina Natalii Nowak z Edmonton jest głęboko zasmucona wiadomością o jej śmierci 15 maja 2023 roku w wieku 89 lat. Kochana mama, siostra i babcia.

Natalia będzie czule wspominana przez żyjącą rodzinę w Kanadzie i Polsce, a jej imię będzie celebrowane podczas rodzinnych uroczystości i zjazdów.

Wcześniej zmarli jej kochający mąż Józef Nowak, syn Konrad, siostry Maryla i Krystyna oraz rodzice Marianna i Michał Dulas.

Natalia większość życia spędziła w Polsce, gdzie pracowała jako położna, pomagając setkom kobiet w przynoszeniu na świat nowego życia. Kochała proste rzeczy w życiu i lubiła odkrywać nowe miejsca i kultury. Po stracie ukochanego męża dołączyła do swoich dwóch synów, rozpoczynając nową przygodę w Kanadzie. Zostanie zapamiętana za praktyczne podejście do życia, zamiłowanie do podróży, świetne umiejętności kulinarne i wkład w sukces naszej rodziny.

Jesteśmy wdzięczni, że Natalia mogła cieszyć się pełnią życia. Nadszedł czas ostatecznego pożegnania, gdy Natalia dołącza do naszych przodków.

Nabożeństwo żałobne w kościele Matki Bożej Królowej Polski, a następnie pochówek na cmentarzu RoseHill rozpocznie się 27 maja o godzinie 10:00.

0 Comments

Leave a Condolence